قدرت نرم،تمدن نوین اسلامی و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
قدرت نرم،تمدن نوین اسلامی و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

مرتضی شیرودی

دوره 2، شماره 5 ، آبان 1399، ، صفحه 114-132

چکیده
  بیانیه گام دوم انقلاب بیش از آن که منشوری جهت ارتقای آگاهی مردم ایران باشد،راهبردی است که به نهادینه سازی انقلاب بر پایه بهره گیری از گذشته تاریخی ایران،دستاوردهای بشری و تجربه چهل سال اول انقلاب می ...  بیشتر