از شهر تا تمدن، واکاوی معنای مدنیت و تمدن؛ مطالعه موردی سوره بقره
از شهر تا تمدن، واکاوی معنای مدنیت و تمدن؛ مطالعه موردی سوره بقره

ندا جعفری فشارکی

دوره 2، شماره 5 ، آبان 1399، ، صفحه 10-33

چکیده
  انسان پیوسته به دنبال زندگی بهتر بوده، این تلاش از کوچ انسان­ها به غار آغاز شده و امروز با برگزاری    کرسی­های علمی ادامه یافته است. عناصر متعددی چون محیط زندگی و تعالیم ادیان بر تحولات زندگی ...  بیشتر
الگوی مدیریت بحران حضرت موسی علیه السلام در آیات قرآن کریم
الگوی مدیریت بحران حضرت موسی علیه السلام در آیات قرآن کریم

علی نجات بخش اصفهانی

دوره 2، شماره 5 ، آبان 1399، ، صفحه 34-55

چکیده
  لزوم هدایت و رهبری جامعه انسانی در شرایط بحرانی، ضرورت استفاده از  یک تفکر اصیل ریشه دار در حاکمیت الهی را اجتناب ناپذیر کرده است .از آنجا که فلسفه نزول آیات وحی برای جامعه­ای خاص و در زمانی معین نمی­باشد، ...  بیشتر
بررسی مفهوم مدینه ، قریه ، بادیه و رستاق در آیات و روایات
بررسی مفهوم مدینه ، قریه ، بادیه و رستاق در آیات و روایات

مهدی محمدی؛ ابوالفضل تاجیک

دوره 2، شماره 5 ، آبان 1399، ، صفحه 56-75

چکیده
  شهر به عنوان اقامت گاه یک جانشین انسان، ظرف تمدنی محسوب می­شود. قرآن به سه نوع اقامت گاه انسانی در قالب مدینه، قریه و بادیه اشاره نموده است. در این میان واژه مدینه نسبت به قریه و مشتقات آن و بادیه که محل ...  بیشتر
دیدگاه قرآن کریم درباره عوامل پیشرفت و انحطاط امت ها
دیدگاه قرآن کریم درباره عوامل پیشرفت و انحطاط امت ها

مصطفی گوهری فرخ آباد؛ سمانه گوهری فخرآباد

دوره 1، شماره 4 ، مرداد 1399، ، صفحه 10-27

چکیده
  در قرآن کریم، سرگذشت اقوام و امت های بسیاری، آمده است که با توجه به سنت های لایتغیر الهی، قابل الگوبرداری و تعمیم به همه دوره ها و زمینه ها است، ازاین رو، این مقاله، با روشی توصیفی- تحلیلی، در نیل به  ...  بیشتر