درآمدی انتقادی به طرح تمدنی حسن حنفی
درآمدی انتقادی به طرح تمدنی حسن حنفی

سید رضا مهدی نژاد

دوره 4، شماره 13 ، آذر 1401، ، صفحه 63-83

چکیده
  حسن حنفی، از جمله اندیشمندانی است که مسئلۀ انحطاط و برون رفت از آن، دغدغۀ ذهنی وی بوده و دارای طرح تمدنی مشخصی در این زمینه بود. در این نوشتار تلاش شده است با روش توصیفی، تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود ...  بیشتر
بررسی دیدگاه‌های مالک بن نبی در تحلیل مولفه‌ها و مکاتب فکری پیشران در تمدن معاصر غرب
بررسی دیدگاه‌های مالک بن نبی در تحلیل مولفه‌ها و مکاتب فکری پیشران در تمدن معاصر غرب

مجید منهاجی؛ حسین نورالدینی

دوره 3، شماره 12 ، شهریور 1401، ، صفحه 115-134

چکیده
  مالک بن نبی از اندیشمندان تاثیرگذار و بزرگان جنبش اصلاح­ گرایانه در جهان ­اسلام و الجزایر است. هدف وی در حوزه تمدن­ اسلامی، رویارویی فکری با استعمارفکری و سیاسی غرب بود و راهکارهایی علمی و عملی برون­ ...  بیشتر
مبانی کلامی فلسفی تمدن اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)
مبانی کلامی فلسفی تمدن اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

مهدی محمدی؛ عادل مقدادیان

دوره 3، شماره 11 ، خرداد 1401، ، صفحه 80-99

چکیده
  چگونگی تحقق یک نظام تمدنی براساس دین، نه به­صورت نظری بلکه در سیرۀ فردی که عملاً توانسته است تمدن دینی بنا نهد نیاز به مبانی دارد. مسئله این تحقیق بررسی مبانی فلسفی تمدنی در نظامی است که مبتنی بر ایدئولوژی ...  بیشتر
بررسی مؤلفه‌های تمدن ساز در تاریخ اسلام از منظر محمد عابد جابری
بررسی مؤلفه‌های تمدن ساز در تاریخ اسلام از منظر محمد عابد جابری

داریوش نظری؛ سید علاء الدین شاهرخی؛ مجتبی گراوند؛ ثمانه نادری

دوره 3، شماره 10 ، اسفند 1400، ، صفحه 120-137

چکیده
  پس از ضعف تمدن اسلامی و در مقابل شروع فرآیند رشد و توسعه در کشورهای غربی، متفکران اسلامی به موضوع تمدن، چیستی و عوامل تأثیرگذار در آن بیشتر از همیشه توجه کرده و در قیاس با تمدن غربی رویکردهای جدیدی نسبت­ ...  بیشتر
تحلیلی بر شاخصه های علم دینی از دیدگاه آیت الله جوادی آملی با نگاهی بر نقد های دکتر مهدی گلشنی
تحلیلی بر شاخصه های علم دینی از دیدگاه آیت الله جوادی آملی با نگاهی بر نقد های دکتر مهدی گلشنی

اعلی تورانی؛ ژیلا ترابی

دوره 2، شماره 7 ، خرداد 1400، ، صفحه 25-41

چکیده
  از مسایل کلامی نوپدید که در باب رابطه علم و دین مطرح شده، مسئله علم دینی است. ماهیت و چیستی علم دینی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ چرا که بر سرنوشت مباحث دیگر مربوط به علم دینی تأثیر می گذارد. از بزرگان ...  بیشتر
بایسته های فرهنگی تمدن سازی نوین اسلامی-ایرانی با تأکید بر اندیشه امام خمینی(ره)
بایسته های فرهنگی تمدن سازی نوین اسلامی-ایرانی با تأکید بر اندیشه امام خمینی(ره)

حبیب زمانی محجوب؛ سید جلال حسینی

دوره 1، شماره 1 ، آبان 1398، ، صفحه 32-51

چکیده
  دیدگاه­ های امام خمینی(ره) به مثابه معیاری تعیین کننده در تشخیص دامنه الزامات یا بایسته ­های فرهنگی تحقق تمدن نوین اسلامی، از یک سو، به درستی درک نشده و از سوی دیگر، وزن آن در میانه معیارها، مورد سنجش ...  بیشتر
مدل سازی ریاضی تمدنی با استناد به اندیشه های سیاسی امام خمینی(ره)
مدل سازی ریاضی تمدنی با استناد به اندیشه های سیاسی امام خمینی(ره)

مرتضی شیرودی؛ رضا ادبی فیروزجایی

دوره 1، شماره 1 ، آبان 1398، ، صفحه 100-127

چکیده
  تمدن، محصول دانش و تعالی فرهنگی است و جامعه ای که نظم اجتماعی را پذیرا شود و در یک زندگی جمعی، با بهره گیری از علم، به رشد، تعالی و کسب فضایل انسانی بیندیشد، جامعه ای متمدن خواهد بود.تصویری که امام خمینی(ره) ...  بیشتر