لطفا قبل از ارسال مقاله به نکات زیر توجه کنید.
* این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی، تبعیت می‌نماید.مقالات ارسالی به نشریه قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب بررسی خواهند شد.
* از نویسندگان محترم تقاضا می شود جهت تسریع در فرایند بررسی و داوری، فرمت نشریه را کاملاً رعایت نمایند. همچنین لطفاً هنگام ارسال مقاله فرم تعهد و فرم تعارض منافع نویسندگان توسط تمامی نویسندگان امضاء شده و در سامانه بارگذاری شود.
* به اطلاع می‌رساند شیوه نامه مجله در نرم افزار پژوهیار ثبت شده است و نویسندگان محترم می‌توانند با استفاده از این نرم افزار فرایند استناددهی را انجام دهند.

اصول اخلاقی نشریه

اصول اخلاقی نشریه، براساس اصول کمیته بین المللی اخلاق نشر(COPE)  و منشور اخلاقی نشریات  وزارت علوم و اساسنامه مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی به شرح زیر اعلام می گردد:

 

اصول کلی اخلاق نشر

نشریه علمی علم و تمدن در اسلام، ارزش های برآمده از انقلاب اسلامی را پاس می دارد و خود را در حفظ و نهادینه کردن آن، مسئول می داند.

این نشریه خود را متعهد می داند، در تولید و نشر علم در زمینه تمدن نوین اسلامی، همه کوشش خود را در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی به کار گیرد.

پاسخگو بودن، رعایت انصاف، پرهیز از تکرار،حفظ امانت، منع سرقت،ادای احترام، تسریع در اقدام و نظایر آن، از اصول کلی اخلاقی نشریه است.

اصول اخلاقی نویسنده یا نویسندگان

1.مسئولیت اخلاقی(شرعی و قانونی) مقاله برعهده نویسنده مسئول آن، خواهد بود.

2.ارسال همزمان مقاله به نشریه و ...... دیگر، غیراخلاقی-حرفه ای  به شمار می رود.

3.مقاله ارسالی باید مبرای از کپی برداری، جعل داده ها، سرقت علمی و........ باشد.

4.نویسندگان باید تعارض منافع خود را قبل از ارسال مقاله، بین خود حل و فصل نمایند.

5.در صورت وجود هر گونه منافعی از مقاله،باید سهم هر یک نویسندگان،مشخص گردد.

6.اطلاعات ثبت شده در سامانه، باید کاملا مطابق با واقعیت های موجود باشد.

7.تغییر نام نویسندگان، مجاز نیست مگر با تأیید و امضای همه نویسندگان مقاله

8.ارسال همزمان فرم تعهدنامه و فرم عدم تعارض، نویسندگان ضروری است.

9.محتوای مقاله نباید، مغایر اصول و دستاوردهای نظام و انقلاب اسلامی باشد.

10.دامن زدن به حساسیت های قومی،نژادی، مذهبی،دینی و ..... ممنوع است.

11.ارائه هرگونه نشانه در مقاله که موجب شناسایی نویسنده گردد، ممنوع است.

12.درج رفرنس و آدرس برای نقل قول های مستقیم و غیرمستقیم، ضروری است.

13.حضور نویسنده یا نویسندگان در مقاله از طریق تحلیل داده ها،توصیه می شود.

14.بازپس گیری مقاله در هر مرحله، منوط به پرداخت هزینه های انجام شده است.

15.هر زمانی تخلف از موارد مذکور اثبات شود، نشریه ارزش علمی مقاله را ابطال، می کند. 

وظایف اخلاقی سردبیر

1.تنها، سردبیر از صلاحیت علمی در پذیرش و رد مقالات با کمک هیأت تحریریه، برخوردار است.

2.سردبیر باید همه تلاش خود را جهت ارتقای علمی نشریه با کمک هیأت تحریریه، به عمل آورد.

3.سردبیر،نباید در انجام وظایف علمی خود، تحت تأثیر عوامل غیرعلمی و غیرتخصصی،قرار گیرد.

4.اعلام نظر سردبیر در باره مقالات، براساس سطح علمی،خلاقیت و نوآوری آن،صورت می گیرد.

5.افشای نام نویسندگان و داوران، به هریک از آن ها و نیز، افشای جزئیات داوری توسط مسئولان نشریه، مجاز نیست.

6.سردبیر، نمی تواند از اطلاعات یا داده های علمی داوران و نویسندگان،را به نفع خود، استفاده نماید.

7.پاسخگویی به سئوالات و ابهامات نویسندگان و داوران و راهنمایی آنان در ارتقای داوری یا سطح علمی مقالات، از وظایف اخلاقی سردبیر به شمار می رود.

8.احترام به نظرات نویسندگان و داوران در ارتقای سطح علمی مقالات، باید مورد توجه مستمر سردبیر، باشد.

9.کنترل نهایی مقاله قبل از انتشار و مسئولیت های ناشی از آن، برعهده سردبیر خواهد بود.

10.سردبیر باید در چارچوب سیاست ها و تصمیمات نوبه ایی هیأت تحریریه اقدام نماید.

 

اصول اخلاقی داوران

1.داوران از افشای جزئیات و کلیات داوری به افراد غیرمسئول و نویسندگان مقاله، پرهیز می کنند.

2.داوران،در رد و پذیرش داوری مقاله، مختارند اما موظف اند در زمان مقرر،داوری را ارسال کنند.

3.وظیفه اخلاقی داوران آن است،در جهت ارتقای علمی مقالات به سردبیر و نویسندگان،کمک نمایند.

4.داوران موظف اند، در ارزیابی مقالات از دخالت دادن گرایش سیاسی،قومی و ...خود، اجتناب نمایند.

5.داوران موظف‌اند، هرگونه هم‌پوشانی مقاله با آثار دیگر را به سردبیر، اطلاع دهند.

6.داوران در صورت مشاهده ارسال مقاله به نشریه دیگر، سردبیر را در جریان می گذارند.

 7.داوران نباید، عبارات توهین آمیز،غیرعلمی را در داوری مورد استفاده قرار دهند.

8.داوران نمی تواند با اطلاع یا بدون اطلاع نشریه، داوری مقاله را به شخص دیگری بسپارند.

چند نکته ضروری دیگر

1.مطابق قوانین (Cope) مراد از سرقت علمی آن است که: نویسنده یا نویسندگان، داده های یک اثر چاپ شده یا نشده چون مقاله، کتاب، رساله و ... را عینا یا با تغییرات اندک یا زیاد در عبارات و جملات، ولی با حفظ سبک نگارشی آن اثر یا بدون آن، یا با عبارت و سبکی متفاوت، یا ایده دیگران را با یا بدون استناد به منبع اصلی، در اثر خود ذکر  کند.

2.رعایت اصول کلی حاکم بر وظایف اخلاقی نویسندگان، داوران و سردبیر بر دیگر افراد ذیربط نشریه اعم از مدیر مسئول،دبیر تخصصی،مدیر اجرایی،هیأت تحریریه، ویراستار، مترجمان و ... ضروری است.

3.همه دست اندرکاران نشریه خود را موظف می دانند که نسبت به انتقادات، سعه صدر و در اجرایی کردن پیشنهادات مفید،کوشش نمایند.