نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته حوزه و دکتری معارف اسلامی دانشگاه پیام نور واحد قم

2 دانش آموخته حوزه، دکتری شیعه شناسی و عضو گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم(ع)

چکیده

محدود نماندن بر ویژگی­های عبادی نهاد اجتماعی مسجد و بررسی نقش آفرینی تمدنی آن، خواهد توانست علاوه بر امکان آسیب شناسی جایگاه، هویت و تاثیرگذاری آن، فرصت­ها و استعدادی مغفول این مکان پرمخاطب دینی را بدست دهد،لذا این تحقیق با بررسی منابع روایی و تاریخی، درصدد توصیف و معرفی جایگاه تمدنی مسجدالاقصی به عنوان میراث مشترک بیناادیانی در قلمرو زمانی قرن نخست اسلامی تا قرن هفتم می­باشد که پس از معرفی جایگاه تمدنی بیت­المقدس و مسجدالاقصی در دوره پیش­گفته به تبیین رویکردها، دستاوردها و تاثیر تمدنی این مسجد در جامعه اسلامی در دو حیطه مناسبات داخلی و خارجی جهان اسلام، خواهد پرداخت. از نتایج این تحقیق، تبیین نقش این مسجد در صیانت از میراث تمدنی سایر ادیان، همچنین تحلیل روابط دولت­های اسلامی با یکدیگر و دولت­های مسیحی است، محدوده­ای که بررسی تمدنی آن، می­تواند ما را در تنظیم سیاست­های انسجام­بخش میان ملل مسلمان بامحوریت آموزه­ها و نمادهای مشترک یاری رساند.

کلیدواژه‌ها