پیمان ابوالبشری/ استادیار دانشگاه نیشابور

محمدرضا ابویی مهریزی/ استادیار دانشگاه اهل بیت

زینب احمدوند/ استادیار دانشگاه ارومیه

مهدی اسلامی/ استادیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)

محمدجعفر اشکواری/ استادیار دانشگاه زنجان

علی الهی تبار/ استادیار جامعه المصطفی (ص) العالمیه

سید منصور امامی میبدی/ استادیار دانشگاه فرهنگیان یزد

حسن امینی/ استادیار دانشگاه تهران

محمدحسن بهنام فر/ استادیار مجتمع آموزش عالی اسفراین

هادی بیاتی/ استادیار دانشگاه مازندران

فرهاد پروانه/ دکتری تاریخ اسلام و مدرس دانشگاه

عباس پناهی/ دانشیار دانشگاه گیلان

حسن تلاشان/ دانشیار مرکر پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)

سیده لیلا تقوی سنگدهی/ استادیار دانشگاه زنجان

جهانبخش ثواقب/ استاد دانشگاه لرستان

محمدعلی چلونگر/ استاد دانشگاه اصفهان/ Publons

سمانه خلیلی فر/ دکتری تاریخ تمدن و ملل اسلامی و مدرس دانشگاه/ Publons

مهدی خوشدونی / استادیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) قم

طلعت ده پهلوان/ استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه/ Publons

زهره دهقان پور/ استادیار دانشگاه میبد/ Publons

امیر دهقان نژاد/ دکتری تاریخ علم و مدرس دانشگاه/Publons

محمد دهقانی/ استادیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

محسن رحمتی/ استاد دانشگاه لرستان

محمد رضایی/ دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

جمشید روستا/ دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

حبیب زمانی محجوب/ استادیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)/ Publons

شهاب شهیدانی/ استادیار دانشگاه لرستان

مرتضی شیرودی/ دانشیار مرکر پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)/ Publons

محمود صادقی علوی/ استادیار دانشگاه پیام نور کاشان

علی محمد طرفداری/ استادیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران/ Publons

محمد عباسی/ عضو هیات علمی دانشنامه جهان اسلام

آرمان فروهی/ دکتری تاریخ اسلام و مدرس دانشگاه/ Publons

محمدعلی فیض پور/ دانشیار دانشگاه یزد

علی اکبر کجباف/ استاد دانشگاه اصفهان

اسداللّه کرد فیروزجائی/ استادیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)/ Publons

فرشاد کرم زاده/ دکتری تاریخ علم و مدرس دانشگاه/ Publons

پرستو کلاهدوزها/ استادیار دانشگاه البرز قزوین

امیر محمد گمینی/ استادیار دانشگاه تهران/ Publons

لیلا محمدی/ استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان/ Publons

مهدی محمدی/ استادیار دانشگاه بین المللی اهل بیت(ع)

محسن مرسل پور/ دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

امید مسعودی فر/ استادیار دانشگاه پیام نور/ Publons

مجید منهاجی/ دکتری تاریخ اسلام و مدرس دانشگاه/ Publons

سید رضا مهدی نژاد/ استادیار جامعه المصطفی(ص) العالمیه/ Publons

علی نجات بخش اصفهانی/ دانشیار مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم (ص)/ Publons

رسول نوروزی فیروز/ استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

ایرج نیک سرشت/ دانشیار دانشگاه تهران