فاطمه احمدوند/ استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

الهام امینی کاشانی/ استادیار دانشنامه جهان اسلام

حسن امینی/ استادیار دانشگاه تهران

سیده لیلا تقوی سنگدهی/ استادیار دانشگاه زنجان

محمدباقر خزائیلی/ دکتری تاریخ و مدرس دانشگاه

زهره دهقان پور/ استادیار دانشگاه میبد

محسن رحمتی/ استاد دانشگاه لرستان

احمد رهدار/ استادیار دانشگاه باقرالعلوم (ع)

حبیب زمانی محجوب/ دانشیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)

محمد شورمیج/ دانشیار دانشگاه پیام نور

شهاب شهیدانی/ استادیار دانشگاه لرستان

علی شیرخانی/ استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

مرتضی شیرودی/ دانشیار مرکز تمدن اسلامی پیامبر اعظم (ص)/ Publons

مژگان صادقی فرد/ دکتری تاریخ و مدرس دانشگاه

سعید طاوسی مسرور/ استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

علی اکبر عباسی/ دانشیار دانشگاه اصفهان

آرمان فروهی/ دکتری تاریخ اسلام و مدرس دانشگاه/ Publons

یونس فرهمند/ دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

محسن قرائتی/ استادیار دانشگاه باقرالعلوم (ع)

غلامرضا کریمی/ دانشیار دانشگاه خوارزمی

امیرمحمد گمینی/ استادیار دانشگاه تهران

مجید منهاجی/ دکتری تاریخ اسلام و مدرس دانشگاه/ Publons

علی نجات بخش اصفهانی/ دانشیار مرکز پژوهشی تمدن اسلامی پیامبر اعظم (ص)/ Publons

محمدعلی نعمتی/ دکتری تاریخ و مدرس دانشگاه

رسول نوروزی فیروز/ استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

غلامرضا ویسی / استادیار مرکز پژوهشی تمدن اسلامی پیامبر اعظم(ص)