فهیمه ابراهیمی/ استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

خدیجه احمدی بیغش/ استادیار پژوهشکده عروه الوثقی

محمدجعفر اشکواری/ استادیار دانشگاه زنجان

الهام امینی کاشانی/ استادیار دانشنامه جهان اسلام

احمدرضا بهنیافر/ استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

قدریه تاج بخش/ استادیار دانشگاه امام خمینی(ره) قزوین

یدالله حاجی زاده/ استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

کریم خان محمدی/ دانشیار دانشگاه باقرالعلوم (ع)

محمدباقر خزائیلی/ دکتری تاریخ و مدرس دانشگاه/  Publons

مهدی خوشدونی / استادیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) قم

یدالله حاجی زاده/ استادیار گروه فرهنگ و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

محمد دهقانی / استادیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم

 اسماعیل رستمی نیا/ استادیار مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)

حبیب زمانی محجوب / استادیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)

 قاسم شبان نیا/ دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

عادل شعبانی مقدم/ دکتری تاریخ و مدرس دانشگاه

علی شیرخانی/ دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

مرتضی شیرودی/ دانشیار مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم)

اسحاق طاهری/ استاد مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم

علی اکبر عباسی/ دانشیار دانشگاه اصفهان

محمد عباسی/ عضو هیأت علمی دانشنامه جهان اسلام

امیرحسین عرفان/ استادیار دانشگاه معارف اسلامی

حسین علی بیگی/ دکتری تاریخ اسلام و مدرس دانشگاه

 مهدی فرمانیان/ دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب

آرمان فروهی/ دکتری تاریخ اسلام و مدرس دانشگاه/ Publons

شریف لکزایی/ دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم/ publons

مهدی محمدی/ استادیار دانشگاه بین المللی اهل بیت )

آیت مظفری/ استادیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)

محبوب مهدویان/ استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

علی نجات بخش اصفهانی / دانشیار مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)

غلامرضا ویسی / استادیار مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)