• آیا مرکز پژوهشی تمدن اسلامی پیامبر اعظم(ص) دولتی است؟
  • هیأت مؤسس مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص) چه کسانی هستند؟