به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر مظفر شریفی با اعلام این خبر اظهار داشت : کمیسیون نشریات علمی کشور اولین بار به استناد مفاد بند ج تبصره 36 قانون بودجه سال 1364 مصوب مجلس شورای اسلامی تشکیل شد و نخستین آیین نامه تعیین اعتبار نیز در سال 1364 تصویب شد . وی افزود : این آیین نامه در سال‌های 1373 ، 1382 و 1386 مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و طی سالهای 1387-1389 با توجه به شرایط و نیاز های جدید ، مواردی در قالب الحاقیات به آیین نامه اضافه و نهایتاً منجر به تدوین آیین نامه جدید گردید. رئیس مرکز برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری پژوهشی گفت : کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، مرجع ذیصلاح جهت اعتبار بخشی، تمدید اعتبار، لغو اعتبار و نظارت بر عملکرد نشریات علمی کشور می‌باشد. دکتر شریفی در خصوص ضوابط و معیارهای درخواست و تعیین اعتبار نشریات علمی کشور گفت: درخواست اعتبار علمی توسط موسسه یا انجمن یا قطب علمی می‌تواند صورت گیرد که باید از طریق مدیر مسئول و تایید بالاترین مقام و به صورت کتبی به دبیرخانه کمیسیون نشریات ارائه شود. وی ادامه داد : درخواست اعتبار باید مطابق دستورالعمل موجود در سایت کمیسیون، شامل معرفی عنوان تخصصی به همراه زمینه، ضرورت و اهداف نشریه، نوع اعتبار درخواستی(پژوهشی یا ترویجی)، شرح حال علمی سردبیر، مدیرمسئول و اعضای هیأت تحریریه)، نوع تناوب انتشار و پیش بینی میزان مخاطبان نشریه باشدو همچنین نشریاتی که دارای سابقه انتشار قبلی می‌باشند باید دو شماره به روز از نشریه را نیز ارسال نمایند. دکتر شریفی گفت :انجمن‌ها و قطب‌های علمی جهت ایجاد نشریه پژوهشی از امتیاز خاص برخوردار هستند و در آیین‌نامه جدید به مجله‌های علمی - ترویجی مورد نیاز کشور توجه بیشتری شده است.