نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

چکیده

وجود یک شهر آرمانی یا مدینه فاضله برای هر جامعه­ای ضروری و بدیهی است، تا افراد با حرکت در مسیر آرمان های آن مدینه فاضله در نیل به سعادت تلاش نمایند. در اغلب جوامع غربی و شرقی گذشته و معاصر، اندیشمندان، فلاسفه و بزرگان علمی و مذهبی و ادبی، جامعه آرمانی را با اصول، معیارها و ویژگی هایی مشخص ارائه نموده­اند. در جامعه اسلامی، آرمانشهر علوی که قرابت و انطباقی بسیار با آرمانهشر نبوی و قرآنی دارد، با محوریت غدیر می­تواند، تبیین شود. هدف این پژوهش، بازشناسی و تبیین آرمانشهر علوی به عنوان الگویی برای زندگی سعادتمندانه انسان هاست. این تحقیق با روش پژوهش تحلیلی و میان­رشته­ای و با رویکرد کیفی تحقیقی و با استفاده از مطالعات کتابخانه­ای، اسنادی و پژوهش های بین­حوزه­ای انجام شده است. آرمانشهر علوی، ریشه در اندیشه­ها و روش های جامع و اصیل امام­علی(ع) در حکومت، عدالت، عبادت، زندگی فردی و جمعی دارد. راهبردهای آرمانشهر علوی عبارتند از: حق‌جویی و مبارزه با باطل، عدالت، مهرورزی و مردم‌مداری، یاری فقرا و مظلومان،وحدت­یافتگی و یکپارچگی جسم و روح شهر، رعایت عدالت، احترام به طبیعت و محیط­زیست به­عنوان مخلوقات خداوند، کمک به فقرا و محرومان، وحدت شهر، رعایت تعادل در شهر، ایمنی و امنیت، منش و روش علوی در سبک زندگی، امام­ علی(ع) به­عنوان شهر علم، رعایت حرام و حلال و واجبات و محرمات و دوری از تبعیض 

کلیدواژه‌ها