نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت بازاریابی و رسانه های ورزشی و پژوهشگر گروه تمدن و مدیریت در اسلام مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم (ص)

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا و پژوهشگر گروه تمدن و سیاست اسلامی، مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم (ص)، قم، ایران.

چکیده

کتاب تمدن و ملالت های آن توسط زیگموند فروید در 1929میلادی/1308شمسی نگاشته شد و در 1930میلادی/1309شمسی به زبان آلمانی منتشر گردید و آن­چنان مورد استقبال قرار گرفت که در کمتر از یک سال، به چاپ دوم رسید و در بسیاری از کشورهای جهان انتشار یافت و از­این ­رو، به یکی از آثار پرفروش بدل شد با این وصف، کمتر شاهد نقد علمی آن در مجامع آکادمیک بوده ­ایم در­حالی­که نقد علمی از این اثر، موجب پیشرفت آن و نویسنده و رفع اشکالات آن می­شود، در واقع، ارائۀ نقد علمی، کمکی است به خلق نمونه­ های کیفی­ تری که به رشته تحریر در­می آیند. در برخی از موارد نیز، نقد یک اثر به درک بهتر آن  کمک شایانی می­کند. در نقد این کتاب، از تلفیق روش کاوش­گری انتقادی و نقادی آموزشی استفاده شد که شامل مراحل سه گانۀ: الف) توصیف و تشریح کتاب، ب) تفسیر کتاب و ج) ارزیابی و تعیین کارایی کتاب است. با توجه ­به این­که کتاب تمدن و ملالت­های آن از جمله پرفروش­ترین و مورد استقبال­ترین کتاب­های فروید محسوب می­شود، یافته­ های پژوهش نشان داد  این اثر نیز مانند سایر آثار، دارای نقاط قوت و ضعف بوده که بخشی از آن، متأثر از دورۀ زمانی و شرایط حاکم بر آن زمان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Book Review of the book of civilization and its boredoms

نویسندگان [English]

  • leila Izadparast 1
  • Sayed Mohammad Amin Hosseini 2

1 PhD in Marketing and Sports Media Management and Researcher in the Department of Civilization and Management in Islam Research Center for Islamic Civilization and Religion of the Holy Prophet (PBUH)

2 Ph.D. student in Political Sociology, Islamic Azad University, Shahreza Branch and Researcher in the Department of Civilization and Management in Islam Research Center for Islamic Civilization and Religion of the Holy Prophet (PBUH)

چکیده [English]

The book Civilization and its Boredom was written by Sigmund Freud in 1929 and published in German in 1930, and it was so well received that it was reprinted in less than a year, in addition, It was published in many countries around the world؛ therefore it became one of the best-selling books., But we have rarely seen a scientific book review of this book in academic forums, while the book review of any book promotes it or the author. Presenting a scientific critique helps to create better quality examples that can be written. In the critique of this book, a combination of intensive exploratory and educational critique methods was used, which includes three stages: a) description of the book, b) book interpretation, and c) evaluation and determination of the book's efficiency. Considering that the book of civilization and its boredoms, which is one of the best-selling and most popular books of Freud, the research findings showed that this work, like other works, has strengths and weaknesses, some of which, It is affected by the period and the prevailing conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sigmund Freud
  • Civilization
  • Boredom
  • Book review
  • Civilized Society
استون، ایروینگ (1399). شور ذهن داستان زندگی زیگموند فروید، ترجمه اکبر تبریزی و فرخ تمیمی، تهران، مروارید.
ادموند سی. شورت(1398). روش‌شناسی مطالعات برنامه درسی، ترجمه  دکتر محمود مهرمحمدی و همکاران، تهران، سمت.
ایزدپرست، لیلا؛ قاسمی، حمید؛ حسینی، سید محمد امین (1400). «بررسی تحلیل محتوایی نتایج جستجو دربارۀ کتب حوزه تمدن اسلامی در سایت رسمی خانه کتاب»، نشریه علمی تمدن اسلامی و دین پژوهی،  ش 7، صص 23-10.
بارون، تی.ا. (1387). نقادی و خبرگی آموزشی، ترجمۀ علیرضا کیامنش، محمود  مهر­محمدی و همکاران. برنامۀ درسی: نظرگاه ­ها، رویکرد­ها و چشم انداز­ها، تهران، سمت و به نشر.
زارعیان، داود (1382). مبانی کلی ارتباط جمعی، تهران، انتشارت کارگزار روابط عمومی.
فروید، زیگموند (1383). تمدن و ملالت­های آن، ترجمۀ محمد مبشری، تهران، نشر ماهی.
قاسمی، حمید؛ کشکر، سارا؛ ایزدپرست، لیلا (1394). روش شناسی نقد و بررسی کتاب، تهران، انتشارات جامعه­ شناسان.
قاسمی، حمید؛ قره، محمدعلی؛ حسینی، معصومه و شجیع، رضا (1394). نظریه­ ها و مبانی ارتباط جمعی، تهران، دانشگاه پیام نور.
معتمدنژاد، کاظم (1371). وسایل ارتباط جمعی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.
مک کوآری، جان (1378). تفکر دینی در قرن بیستم مرزهای فلسفه و دین 1980-1900، ترجمۀ بهزاد سالکی، تهران، امیرکبیر.
نارویی، رحیم (1387). «بررسی و نقد رویکرد فروید به دین»، نشریه روانشناسی و دین. ش 1.
ویلیز، جی (1381). ارزشیابی کیفی، ترجمۀ علیرضا کیا­منش و همکاران، برنامۀ درسی: نظرگاه­ ها، رویکرد­ها و چشم انداز­ها، مشهد، به نشر.
 
Dougles, M. (1966) Purity and danger: an analysis of the concepts of pollution and taboo. London: Routledge
https://amusingreligion.home.blog/2019/04/08/sigmund-freud-civilization-and-its-discontents-book-review/