نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه ایرانشناسی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه میبد،میبد،ایران.

2 کارشناس هنرهای تجسمی، میبد، ایران.

چکیده

زیلوبافی از جمله هنرهای قدیمی و ریشه دار در استان یزد و شهرستان میبد است. مسأله این پژوهش بررسی آموزش و به عبارت دیگر چگونگی ارتباط بین استاد و شاگرد در این حرفه است. پرسش بنیادین این مقاله چگونگی روابط بین استاد و شاگرد و توصیف شکل گیری این رابطه از زوایای مختلف و پاسخ به سؤالات فرعی‌تر همچون سن و جنسیت شاگردان، نوع رابطه بین استاد و شاگرد، دستمزد اساتید، مراحل و دوره‌های یادگیری، شیوه‌های یادگیری و یاددهی، چگونگی انتخاب استاد و معیارهای آن و ... است. روش تحقیق در این پژوهش، میدانی و مصاحبه‌ای است. بدین منظور با بیش از ده نفر از افراد شاخص این حوزه، با میانگین سنی بین پنجاه تا هفتاد سال مصاحبه شد. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که آموزش در این حرفه به شکل کاملاً شفاهی و به شیوه استاد - شاگردی و سن شروع آموزش در کودکان به طور متوسط بین شش تا هفت سال بود. در این شیوه، یادگیری دارای مقاطع و مراحلی بود و این مقاطع بسته به هوش، ذکاوت و پشتکار و علاقه شاگرد متفاوت بود و تغییر می‌کرد. زنان در بافت زیلو نقش کم رنگ‌تری داشتند و بیشتر، مقدمات بافت زیلو را فراهم می‌کردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Traditional education documenting the profession of Zilu weaving (case study: Meybod)

نویسندگان [English]

  • Zohreh dehghanpour 1
  • Hassan Emami Meybodi 2

1 Assistant Professor, Department of Iranian Studies, Faculty of Humanities, Meybod University, Meybod, Iran.

2 Visual arts expert, Meybod, Iran.

چکیده [English]

Zilu (kind of pileless carpet or rug /زیلو ) weaving is one of the old and old arts in Yazd province and Meybod. The matter of this research is to investigate education and in other words how to communicate between teacher and student in this profession. The fundamental question of this article is how the relationship between the teacher and the student and the description of the formation of this relationship from different angles and answers to more secondary questions such as the age and gender of the students, the type of relationship between the teacher and the student, the wage of the teachers, the stages and courses of learning, the methods of learning. And teaching is how to choose a teacher and its criteria, etc. The research method in this research is field and interview. For this purpose, more than ten famous people in this field were interviewed, with an average age between fifty and seventy years. The findings of the research indicate that education in this profession is completely oral and in a teacher-student way and the age of starting education in children was between 6-7 years on average. In this way, learning had grades, and these levels were different and changed depending on the student's intelligence, assiduity and interest. Women played a lesser role in Zilu weaving and provided more preparation for the work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : education
  • traditional education
  • Zilu
  • teacher
  • student
  • Meybod
  • Bashnighan
قرآن.
آقایی میبدی، انسیه طاهره (1395). جلوه زیبایی در زیلوی میبد، یزد، آرتاکاوا.
ابن بابویه، علی بن حسین (1363). من لایحضره الفقیه، قم، جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم. مؤسسه النشر الاسلامی.
ابن مقفع (1312). الادب الوجیز للولد الصغیر، ترجمه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، مطبعه مجلس.
اهوانی، احمد فؤاد (1955). التربیه فی الاسلام، قاهره، دار احیاء الکتب العربیه.
جاحظ، ابوعثمان عمر بن بحر (1408). البیان و التبیین، بیروت، دار و مکتبه الهلال.
جانب اللهی، محمد سعید (1385). چهل گفتار در مردم شناسی میبد، تهران، روشنان، دفتر دوم و سوم.
جعفری، یعقوب (بهار 1366). «رابطه استاد و شاگرد»، درس‌هایی از مکتب اسلام، ش 2، صص 56- 50.
خواجه نصیر الدین طوسی (1356). اخلاق ناصری، تهران، خوارزمی.
دهخدا، علی اکبر (1361). لغت نامه فارسی، تهران، دانشگاه تهران.
رسائل اخوان الصفا (1992). بیروت، الدارالاسلامیه.
رفیعی بهروز (1381). آراء دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
ری شهری، محمد (1375). میزان الحکمه، قم، دارالحدیث،
شهید ثانی، زین الدین بن علی (1386). منیه المرید فی آداب المفید و المستفید، قم، مکتب الاعلام الاسلام.
علیمحدی اردکانی، جواد (1386). پژوهشی در زیلوی یزد، ویراستار ولی الله کاووسی، تهران، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران،
عزتی، ابوالفضل (بی تا). آموزش و پرورش اسلامی، بی جا، بعثت.
عمید، حسن (1369). فرهنگ عمید، تهران، امیرکبیر.
غنیمه، عبدالرحیم (1377). تاریخ دانشگاه­های بزرگ اسلامی، ترجمه نورالله کسائی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
کشتکار، طاهره (1391). دلبستگان زیلو، یزد، تیک.
کلانتری، سارا (تابستان و پاییز 1384). «درباره شیوه‌های سنتی آموزش موسیقی در ایران (انتقال شفاهی)»، فرهنگ و آهنگ، ش 7، صص41- 40.
ماوردی، ابوالحسن (1987). ادب الدنیا و الدین، دار مکتبه الحیاه، بی جا، للطباعه و النشر.
نقی زاده، محمد (پاییز و زمستان 1382). «معنویت گرایی در هنر و آموزش هنر»، هنر و معماری: هنر دینی، ش 17، صص 114-93.
مصاحبه‌ها:
امامی میبدی، حاج شیخ محمود (معروف به شیخ محمود مختار)، 1395، مصاحبه شخصی.
امامی میبدی، حسن، 1395، مصاحبه شخصی.
 مرحوم باغستانی، میرزا محمد، 1395، مصاحبه شخصی.
 پوریان، محمد حسن، 1395، مصاحبه شخصی.
دهقانی فیروز آبادی، عباسعلی، 1395، مصاحبه شخصی.
زارعشاهی، حاج محمود، 1395، مصاحبه شخصی.
صادقی پور، غلام، 1395، مصاحبه شخصی.
صمدی، حاجی رحمت، 1395، مصاحبه شخصی.
مرحوم غنی پور، حسین، 1395، مصاحبه شخصی.
 غنی پور، محمود، 1395، مصاحبه شخصی.