نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیارگروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

در سده­ های میانه­ اسلامی شهر مقدس مکه  شاهد شکل­ گیری پدیدۀ دینی و اجتماعی «مجاورت» بود. شماری از علمای مسلمان که به قصد حج­ به مکه می ­آمدند، به­ طور موقتی یا دائمی در این شهر اقامت می­ گزیدند و مجاوران نامیده می­ شدند. بسیاری از این عالمان مجاور اهل سرزمین­ های شرقی، ماوراءالنهر، ایران و عراق بودند. در این مقاله با بهره ­گیری از منابع اصیل، به­ ویژه تواریخ محلی و تراجم ­نامه ­ها،  سهم این عالمان مشرقی در حیات فرهنگی و اجتماعی مکه بررسی شده ­است. این عالمان که  غالباً به هدف دانش ­اندوزی به مکه می ­آمدند، به ­تدریج به بخشی از جامعۀ مکه بدل می­ شدند و در حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی آن نقش ایفاء می­ کردند. بنابر داده ­های منابع بیشتر مجاوران مکه اهل عراق و ایران بودند. مجاوران شرقی در  رشد و گسترش فعالیت ­های علمی در شهر مکه سهم بسیاری داشتند. حضور این عالمان مسجدالحرام را به یکی از مهم­ترین مراکز علمی در سده ­­های میانه بدل ساخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Contribution of Eastern neighborhood Scholars (al-ʿUlamāʾal- Mojāverūn) in the Cultural and Social Life of Mecca (6th to 9th centuries AH)

نویسندگان [English]

  • fahim al sadat seyed saleki 1
  • Masoumali Panjeh 2
  • Yones Farahmand 3

1 PhD candidate, Department of History & Civilization of Islamic Nations, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of History & Civilization of Islamic Nations, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Associate professor, Department of History & Civilization of Islamic Nations, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In the Islamic Middle Ages, the holy city of Mecca witnessed the formation of the religious and social phenomenon of mojāvera. A number of Muslim Scholars who came to Mecca with the intention of Hajj, settled temporarily or permanently in this city and were called mojāverūn. Many of these “mojāverūn” scholars were from eastern lands, Transoxiana, Iran and Iraq. In this article, the contribution of these oriental scholars in the cultural and social life of Mecca has been investigated by using original sources, especially local Chronicles and Biographies. These scholars, who often came to Mecca for the purpose of studying, gradually became a part of the Meccan society and played a role in its political, social, and cultural life. According to the sources, most of the neighbors of Mecca were from Iraq and Iran. The eastern “mojāverūn” contributed a lot to the growth and expansion of scientific activities in the city of Mecca. The presence of these Scholars made Masjid al-Haram one of the most important Scientific Centers in the Middle Ages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mojāvera of Mecca
  • al-ʿUlamāʾal- Mojāverūn
  • Eastern Mojāverūn
  • Iranian Mojāverūn
  • Iraqi Mojāverūn
آل­ مشاری، منی حسن (۱۴۰۹ق). المجاورون فی مکۀ و المدینۀ فی العصر المملوکی، پایان­نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه ملک سعود ریاض.
ابن­ بطوطه، ابوعبدالله محمد لواتی(۱۹۷۵م). ­تحفۀالنظار فی غرایب­الامصار و عجایب­الاسفار، تصحیح منتصر کنانی، بیروت: مؤسسة الرسالة، ج۱.
ابن­ تغری بردی، جمال الدین یوسف (۱۳۴۸ق). النجوم الزاهرۀ فی ملوک المصر و القاهره، تصحیح زکی العدوی، قاهره: دار الکتب المصریة.
 ابن­ رجب، عبد الرحمن بن احمد الحنبلی(۱۳۷۳ق). ذیل علی طبقات الحنابلۀ، تصحیح محمد الفقی، قاهره: بی­نا.
ابن­ عدیم، کمال الدین (بی تا).  بغیۀ الطلب فی تاریخ حلب، بیروت: دار الفکر.
ابن­ فرضی، عبدالله بن محمد بن یوسف (۱۹۵۴م). تاریخ العلماء و الرواۀ للعلم بالاندلس، تصحیح کودیرا، قاهره: مؤسسة التالیف و الترجمه.
ابن­ فهد،­­­ نجم الدین عمربن محمد هاشمی مکی (۱۴۰۴ق). ­اتحاف الوری باخبار ام­القری، ­تصحیح فهیم محمد شلتوت، مکه: احیاء التراث اسلامی، ­ج۲.
ابن­ کثیر دمشقی، ابو الفداء عماد الدین اسماعیل بن عمر(۱۳۵۰ق). البدایۀ و النهایۀ، تصحیح عبدالحفیظ سعد عطیه، قاهره: المطبعة السعادة.
ابن­ نقطۀ،‌ محمد بن عبد الغنی (۱۴۰۷ق).  التقیید لمعرفۀ الرواۀ والسنن و المسانید، بیروت: دارالحدیث.
باقاسی، عایشه عبدالرحمن (۱۴۰۳ق). بلاد الحجاز فی العصر الایوبی، مکه:­­ دار مکه.
بوتشیش، ابراهیم القادری(۱۴۳۳ق). «العلماء المجاورون بمکه: نموذج للملتقیات العلمیة بمکة فی العصر الوسیط»، ثقافتنا، شماره ۳۳.
ترمذی، ابی عیسی محمد بن عیسی (۱۹۹۶م). الجامع الکبیر، تصحیح بشار معروف، بیروت: دارالغرب اسلامی، ج۶.
توهامی، مکاتی(۲۰۱۲م). «علماء المغرب الأوسط المجاورین لمکة والمدینة و اسهاماتهم فی علوم القران و علم الحدیث»، مجلة المتون، العدد 2.
جعفریان، رسول (1393)­. «حجاج­شیعی­دردوره­­صفوی»،­­­­­­­ میقا­­ت­­ حج، شماره۴.
داداش­ نژاد، منصور(پاییز و زمستان 1392ش). «رِباط رامِشت: خدمات و اقدامات تاجری ایرانی در مکه در سده ششم هجری»، تاریخ و تمدن اسلامی، شماره ۱۸.
دمیاطی، احمد بن أیبک حسامی(۱۴۰۶ق). المستفاد من ذیل تاریخ بغداد لابن النجار، تصحیح محمد مولود خلف، بیروت: مؤسسة الرسالۀ.
دهام، صفا بنت نزال بن عبدالله (۱۴۲۸ق). المجاورون فی مکه و اثرهم فی الحیاۀ العلمیۀ، پایان­ نامه کارشناسی ارشد، جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیة.
ذهبی، شمس الدین ابو عبد الله محمد بن احمد بن عثمان (۱۴۰۸ق). تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، تصحیح بشار عواد معروف و دیگران، بیروت: موسسۀ الرسالۀ.
 ذهبی، شمس الدین ابوعبدالله محمد بن احمد­­ بن عثمان (۲۰۰۴م). سیر اعلام النبلاء، تصحیح حسان عبد المنان، بیروت: بیت الافکار الدولیۀ.
رنجبر، محسن (زمستان۱۳۸۳ش). «معرفی­ و­ بررسی­ مقتل­ الحسین­ خوارزمی»، تاریخ اسلام در آیینه پژوهش، شماره۴.
 سبکی، تاج الدین عبدالوهاب بن علی بن تمام (۱۴۱۳ق). طبقات الشافعیۀ الکبری، تصحیح عبد الفتاح الحلو و محمود الطناحی، بیروت: دار هجر.
 سخاوی، شمس الدین محمد بن عبد الرحمن (۱۳۹۹ق).  التحفۀ اللطیفۀ فی تاریخ المدینۀ الشریفۀ، بیروت: دارالکتب العلمیۀ.
سنیدی، عبدالعزیز ­بن­ راشد (۱۴۲۶ق). المجاورون فی مکة وأثرهم فی الحیاة العلمیة خلال الفترة من ۶۶0- ۵۷۰ق/ ۱۲۶۱-۱۱۷۴م، مکه: ندوة مکة المکرمة العاصمة الثقافة الاسلامیة.
صفدی، صلاح الدین خلیل بن أیبک (۱۴۲۰م). الوافی بالوفیات، تصحیح احمد الارناووط و ترکی مصطفی، بیروت: دار احیاء التراث.
عبدالرزاق، احمد (۱۹۹۹م). المرأة فی المصر المملوکیة، قاهره: الهیئة المصریة العامة للکتاب.
عبیکان، طرفه عبدالعزیز (۱۴۱۶ق). الحیاۀ العلمیۀ و الاجتماعیۀ فی مکه فی القرنین السابع و الثامن للهجرۀ، ریاض: مکتبة الملک فهد الوطنیة.
فاسی، ابو الطیب تقی الدین محمدبن احمد بن علی(۱۴۰۵ق). العقد الثمین فی تاریخ البلد الامین، تصحیح فواد السید، بیروت: مؤسسۀ الرسالۀ.
فاسی، ابوطیب تقی­الدین محمدبن احمدبن علی(۱۹۹۹م). شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، مکه: مکتبة النهضة الحدیثة، ج۲.
فعر، محمد بن فهد (1979م). تطور الکتابات و النقوش فی الحجاز منذ فجر الاسلام حتی منتصف القرن السابع الهجری، پایان­نامه کارشناسی ارشد، جامعة الملک عبدالعزیز.
فریق عناد، وجدان (۲۰۱۸م). «­المجاورون الأندلسیون والمغاربة فی مکة المکرمة فی رحلة ابن بطوطة»، سر من رأى، العدد 54.
قرشی، عبدالقادر بن محمد بن محمد (۱۳۹۸ق). الجواهر المضیۀ فی طبقات الحنفیۀ، تصحیح عبد الفتاح محمد الحلو، قاهره:  مطبعة عیسی البابی، ج۳.
­مالکی، سلیمان عبدالغنی (۱۴۰۳ق). بلادالحجاز منذ بدایة عهد الاشراف حتی سقوط الخلافة العباسیة فی بغداد، ریاض: دارالملک عبدالعزیز.
 مبارکی، فاطمه (۲۰۱۶م). «اثر العلماء المجاورین فی التأثیر على الحیاة العلمیة والاقتصادیة فی مکة فی العصر المملوکی»، المجلة العلمیة لکلیة أصول الدین والدعوة بالزقازیق جامعة الأزهر، شماره 28.
 مراکشی، محمد بن محمد بن عبد الملک (بی­تا). الذیل و التکملۀ لکتابی الموصول و الصلۀ، تصحیح احسان عباس و محمد بن شریفۀ، بیروت: دار الثقافه.
مرتل، ریچارد (تابستان ۱۳۹۷ش). «رباط­های مکه در قرون میانه اسلامی»، ترجمه محمد حسین رفیعی، میقات حج، شماره ۱۰۴.
مسکویه، ابوعلی احمدبن محمد (۱۳۷۸ش). تجارب الامم، تهران: دارالسروش و الطباعه.
مقری تلمسانی، احمد بن محمد (۱۹۶۸م). نفح الطیب فی غصن الاندلس الرطیب و ذکر وزیرها لسان­الدین بن الخطیب،  تصحیح احسان عباس، بیروت:  دار صادر.
منذری، عبدالعظیم بن عبد القوی (۱۴۰۱ق). التکملۀ لوفیات النقلة، تصحیح بشار عواد معروف، بیروت، موسسه الرسالۀ.
وراکلی، حسن (2011م). «تراث ابن مرزوق التلمسانی الخطیب مصدر التاریخ المجاورین بمکة المکرمۀ و المدینۀ المنورۀ فی القرن الثامن الهجری»،  الفضاء المغاربی، 9(2)، 12-27.