نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دکترای تاریخ و تمدن ملل اسلامی شاغل در بنیاد دائره المعارف اسلامی

چکیده

بازرگانی یا تجارت یکی از مهمترین بخش زندگی مردم از گذشته‌های دور بوده است که مردم از طریق آن می‌توانستند نیاز خود به کالاهای مختلف را از طریق مبادله با یکدیگر برطرف کنند؛ در واقع نیاز به کالاهای مختلف که در سرزمینی وجود نداشت و یا بسیار محدود بود راه را برای سفرهای تجاری بازکرد تا تاجران و بازرگانان بتوانند کالاهای مختلف و مورد نیاز مردم شهرشان را از شهرها و سرزمین‌های دیگر تامین کنند، بنابراین گسترش سفرهای تجاری نیاز به سرپناه‌های مختلف را در طول مسیر تا شهر مقصد به وجود آورد؛ چرا که تاجران و دیگر مسافران نیاز داشتند در مکان‌های خاصی اقامتی کوتاه داشته باشند تا علاوه بر استراحت به خرید و فروش نیز بپردازند. فُندُق یکی از این سرپناه‌ها بود که آن را می‌توان با تفاوت هایی با خان (سرای و کاروانسرای) مترادف دانست. این پژوهش بر آن است تا با استفاده از منابع موجود به این پرسش پاسخ دهد که فندق‌ها در غرب جهان اسلام چه مکانی‌هایی بود و چه کارکردهایی داشتند. به نظر می‌رسد فندق بیشتر یک سرای تجاری با امکان اسکان موقت تاجران و مسافران بود که در داخل شهرها ساخته می‌شد، اما شکل ظاهری بنا و حتی کارکردهای آن براساس نوع اقامت مسافران و شرایط موجود در هر دوره متفاوت بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Commercial enterprises in the west of the Islamic world, a case study of Funduk until the 10th century AH.

چکیده [English]

Trade has been one of the most important parts of people's lives since the past, through which people could satisfy their need for different goods through exchange with each other. In fact, the need for different goods that either did not exist in a land or was very limited opened the way for business trips so that merchants and traders could supply the different goods needed by the people of their cities from other cities and lands. Therefore, the expansion of business trips created the need for different shelters along the way to the destination city; Because merchants and other travelers needed to have a short stay in a place to buy and sell in addition to rest. Funduk was one of these shelters, which is comparable to Khan with some differences, As the Khan was a place for travelers to stay, it also had a commercial function for merchants. Khan could be built both inside the city and outside it on the route of the caravans. While Funduk was a commercial place as well as a residence for merchants and other travelers, which was built inside the cities. the author of this paper has tried to examine the development and use of this term in the West of the Islamic world, in addition to examining the term "Fundaq" and its meaning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Funduk
  • function
  • trade
  • temporary residence
  • West of the Islamic world