نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه تمدن و مدیریت در اسلام مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)

چکیده

لزوم هدایت و رهبری جامعه انسانی در شرایط بحرانی، ضرورت استفاده از  یک تفکر اصیل ریشه دار در حاکمیت الهی را اجتناب ناپذیر کرده است .از آنجا که فلسفه نزول آیات وحی برای جامعه­ای خاص و در زمانی معین نمی­باشد، می­توان سالم­ترین راه هدایت جامعه را از آموزه­های قرآنی استخراج و از آن در راستای عملیاتی­سازی در عصر کنونی زمینه­سازی کرد. این پژوهش بحران گوساله پرستی قوم حضرت موسی(ع) را  با بهره­گیری از آیات قرآن کریم به شیوه تحلیل محتوا، مورد مطالعه قرار داده ­است، نتیجه این که: مدیریت بحران در سیره حضرت موسی(ع) از دیدگاه قرآن از ویژگی­های خاص برخوردار بوده که به آن، جامعیتی معنادار بخشیده است،در واقع، حضرت موسی(ع) توانست با تکیه و توکل بر ذات اقدس الهی و توانمندی مدیریتی خویش با بهره­گیری از شانزده اقدام چون هدایت و تربیت، موعظه حسنه، بیدار کردن وجدان، ارائه برهان منطقی، یادآوری الطاف الهی و ... در سه قالب قبل، حین و بعد از بحران، بر بحران به وجود آمده فائق آید و ماموریت الهی خویش را به صورت کامل انجام دهد.
 

کلیدواژه‌ها