نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت ،اقتصاد وحسابداری، دانشگاه پیام نور،تهران،ایران.

2 مربی گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

تمدن و تمدن سازی از قدیم دارای تاریخی با  فراز ونشیب­ های فراوان  بوده و تکنولوژی آن­ را دست خوش تغییرات شکلی و هویتی کرده است. تمدن اسلامی از برجستگی­ های مادی و معنوی ویژه­ای برخوردار است. کشور ما  نظام اسلامی را با الگوگیری از ویژگی­های  تمدن اسلامی و به برکت مجاهدات رهبری فقیدمان ایجاد کرد. اگر به تمدن اسلامی نگاهی تاریخی داشته باشیم، علیرغم کوشش حاکمان و زمامداران مصلح، دست استعمارگران با استفاده از ابزار فناوری وتکنولوژی غیرسازنده، تبلیغات مخرب و تهاجم فرهنگی با ترویج سبک زندگی تخریب گرایانه به­ دنبال استحاله این تمدن و نظام است. مسئلۀ اصلی تحقیق این است که شجره طیبه، تمدن سازی اسلامی را حیات طیبه ­ای می­دهد که با پیوند معنوی و سالم تکنولوژی، زندگی دنیوی و اخروی مسلمانان را ارتقا داده و ازتوطئه ­ها و رذیلت­ های تمدن غرب جلوگیری می­کند واز ترویج فساد به وسیلۀ فناوری ناسالم، که چالشی درسطح جامعه وسبک زندگی اسلامی است، ممانعت به ­عمل­می ­آورد. سؤال تحقیق، میزان اثر­گذاری تمدن اسلامی در استفاده از تکنولوژی و فناوری در عصر اطلاعات است. روش تحقیق توصیفی و تحلیل محتوا براساس مطالعۀ میدانی است. محققین ضمن بررسی شوک آینده وتأثیرات فناوری­ های غیر سازنده، ضرورت اخلاقی­ شدن تکنولوژی و پیوند آن را با اخلاق و تمدن اسلامی بررسی کرده و با ارائه مدل محقق ساخته با مشخص ­کردن اثرات تمدن اسلامی بر فناوری با الهام­ گیری از شجره طیبه اثرات فوق را تبیین و راهبردهای آسیب­ شناسانه را از این موضوع ارائه می­نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Islamic Civilization in the Use of Technology in the Information Era

نویسندگان [English]

  • ali nejatbakhshe esfahani 1
  • seyed ali ghoreyshyan 2

1 Associate Professor of Management, Faculty of Management, Economics and Accounting, University of Payam Nour, Tehran, Iran.

2 Mentor of the Government Management, Faculty of Management, University of Payam Nour, Tehran,

چکیده [English]

The civilization of the old has a history with many upside downs and technology has made it possible to change the shape and identity. Islamic civilization has special materials and a high-rise. Our country created the Islamic system by modeling the characteristics of Islamic civilization and the blessings of our leadership. If we have a historic civilization, we are historicity of the rulers and the rulers of the obligation, the colonialist with the use of non-compatible technology and technology tools, destructive advertising, and cultural invasion by promoting the destruction of this civilization and system. The main issue of research is that Genealogy of Prophet is a natural life with a spirituality that promotes the spiritual transplant of the world of worldly life and the Muslims of the Muslims and prevents the conspiracy and the violence of the Western civilization, and promotes corruption by unhealthy technology, which is a challenge to the level of society and the lifestyle of Islamic.
The question of the research is the impact of Islamic civilization in the use of technology and technology in the age of information. The research method is the descriptive and content analysis based on field study. The researchers, while examining the future shock and the effects of non-constructive technologies, examines the ethical necessity of technology and its transplantation with Islamic ethics and civilization, and by presenting a researcher model, by identifying the effects of Islamic civilization on technology, inspired by the Genealogy of Prophet, explain the above effects and the pathologists of this issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic civilization
  • good life
  • lifestyle
  • technology and information age
قرآن مجید.
آشوری، داریوش (1379). تعریف‌ها و مفهوم فرهنگ، تهران: نشرآگه.
الویری، مرتضی، و مهدی نژاد، سیدرضا (۱۳۹۲). «رابطه دین و تمدن در اندیشه مالک بن نبی»، تاریخ و تمدن اسلامی، ص 191-163.
پیمان، حبیب‌الله (۱۳۴۰). برداشت­هایی دربارۀ فلسفۀ تاریخ از دیدگاه قرآن، تهران: دریچه نو.
جساپ، لئوناردو، ولاسیچ (۱۳۹۸). اعصار کتاب سیستم­های اطلاعات، ترجمۀ ژوزف قربانی زاده، تهران: انتشارات بازتاب.  
دورانت، ویل (۱۳۸۴). دفاع از هند، تهران: امید ایرانیان.
زمانی‌محجوب، حبیب (۱۳۹۰).  «نوسازی تمدن اسلامی»،  تاریخ در آینه پژوهش، س 8، ش 1، صص 135-117.
شریف الرضی، محمدبن‌حسین (۱۳۸۷). نهج البلاغه، ترجمۀ محمد دشتی، تهران: بی نا.
شجاعی جشوقانی، مالک (۱۴۰۰). سنت گرایان و مسئلۀ علم در تمدن اسلامی (مطالعۀ موردی آرای علم شناختی دکتر سید حسین نصر)، نظریه­های اجتماعی متفکران مسلمان، صص 95-61.
فرمهینی، محسن (۱۳۹۵). «الزامات تحقق تمدن نوین اسلامی» فصلنامۀ مطالعات ملی، ش 17، صص 111-87.
فیض کاشانی، محمد بن مرتضی (۱۳۶۹). الوافی، ج۲۶، تهران: نشر کتابخانه امام امیرالمومنین علی (ع).
کلینی، محمد بن یعقوب (۱۳۶۵). الکافی، تهران: اسلامیه.
مجلسی، محمدباقر و بهبودی، محمدباقر (۱۳۸۴). بحارالانوار، ج ۶۳-۵۴، تهران: اسلامیه.
محمدی، رمضان (۱۳۹۹). تمدن در قرآن، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
محمدی ری شهری، محمد (۱۳۸۴). میزان الحکمه، ج۸، تهران: پژوهشکده علوم و معارف حدیث.
مصطفوی، حسن (۱۳۹۹). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج ۱۱، تهران: وزارت ارشاد.
مطهرى، مرتضی (۱۳۶۸). مجموعه آثار، ج ۳، تهران: انتشارات صدرا.
مکى، محمدکاظم (۱۳۸۳). تمدن اسلامى در عصر عبّاسى، ترجمۀ محمد سپهری، تهران: سمت.
هانتینگتون، ساموئل (۱۳۷۵). نظریۀ برخورد تمدن­ها و منتقدانش، ترجمه مرتضی امیری، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‏المللی وزارت امور خارجه، چ۲.