مقاله پژوهشی
بازسازی و تطور علوم حکمی(منطق و فلسفه) در ایران عصر ایلخانان (736-654 ق)
بازسازی و تطور علوم حکمی(منطق و فلسفه) در ایران عصر ایلخانان (736-654 ق)

امیر دهقان نژاد؛ فضل الله فولادی

دوره 3، شماره 10 ، اسفند 1400، صفحه 10-29

چکیده
  از نگاه بسیاری از مورخین گذشته و پژوهشگران معاصر، حملۀ مغول و حاکمیت ایلخانان بر ایران (654-736 ق) موجب ویرانی مراکز آموزشی و رکود علم و دانش در این سرزمین شده است. حال آنکه بررسی اسناد و منابع تاریخی و مطالعۀ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تبیین تاریخ نگاری محلی فارسی در بنگال و آشام در قرون یازدهم و دوازدهم هجری
تبیین تاریخ نگاری محلی فارسی در بنگال و آشام در قرون یازدهم و دوازدهم هجری

محمدحسین ریاحی

دوره 3، شماره 10 ، اسفند 1400، صفحه 30-50

چکیده
  گسترش زبان و ادب فارسی بعد از قرن پنجم هجری در هند، سبب رواج تاریخ ‌نگاری محلی فارسی گردید. در قرون بعدی ایالاتی مانند دکن، گجرات، مالوه و دهلی شاهد رشد تاریخ ‌نگاری محلی فارسی بود. توسعۀ زبان و ادب فارسی ...  بیشتر
مقاله ترویجی
واکاوی تاثیرپذیری مغولان از مظاهر ایران اسلامی -فرهنگی با تاکیدبر ظفرنامه مستوفی
واکاوی تاثیرپذیری مغولان از مظاهر ایران اسلامی -فرهنگی با تاکیدبر ظفرنامه مستوفی

علی شهزادی؛ ابوالفضل رضوی

دوره 3، شماره 10 ، اسفند 1400، صفحه 51-69

چکیده
  یورش مغولان به ایران در (616 ق)، یکی از موضوعات مهم در ایران اسلامی-فرهنگی و تداوم مفهوم ایران است. جامعه‌ی ایرانی به دنبال عبور ازبحران هجوم مغول، سیاست، کارآمدی اقشاردیوان سالار ایرانی و پویایی کارکردهای ...  بیشتر
مقاله ترویجی
مفاتیح‌العلوم، کهن‌ترین فرهنگ اصطلاحات علوم به عربی
مفاتیح‌العلوم، کهن‌ترین فرهنگ اصطلاحات علوم به عربی

عبدالله فرهی

دوره 3، شماره 10 ، اسفند 1400، صفحه 70-97

چکیده
  کتاب مفاتیح‌العلوم (کلیدهای دانش‌ها) یکی از کهن­ترین فرهنگ‌های به­جای ماندة اصطلاحات علوم به عربی و متأثر از کتاب العین فراهیدی است، که به تسامح، ازجملة کهن­ترین دانشنامه­های جهان اسلام نیز ...  بیشتر
مقاله ترویجی
اثرگذاری تمدن اسلامی بر استفاده از تکنولوژی و فناوری در عصر اطلاعات
اثرگذاری تمدن اسلامی بر استفاده از تکنولوژی و فناوری در عصر اطلاعات

علی نجات بخش اصفهانی؛ سیدعلی قریشیان

دوره 3، شماره 10 ، اسفند 1400، صفحه 98-119

چکیده
  تمدن و تمدن سازی از قدیم دارای تاریخی با  فراز ونشیب­ های فراوان  بوده و تکنولوژی آن­ را دست خوش تغییرات شکلی و هویتی کرده است. تمدن اسلامی از برجستگی­ های مادی و معنوی ویژه­ای برخوردار است. ...  بیشتر
مقاله ترویجی
بررسی مؤلفه‌های تمدن ساز در تاریخ اسلام از منظر محمد عابد جابری
بررسی مؤلفه‌های تمدن ساز در تاریخ اسلام از منظر محمد عابد جابری

داریوش نظری؛ سید علاء الدین شاهرخی؛ مجتبی گراوند؛ ثمانه نادری

دوره 3، شماره 10 ، اسفند 1400، صفحه 120-137

چکیده
  پس از ضعف تمدن اسلامی و در مقابل شروع فرآیند رشد و توسعه در کشورهای غربی، متفکران اسلامی به موضوع تمدن، چیستی و عوامل تأثیرگذار در آن بیشتر از همیشه توجه کرده و در قیاس با تمدن غربی رویکردهای جدیدی نسبت­ ...  بیشتر