نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ اسلام، پژوهشکده علوم اسلامی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران.

2 دانشجوی دکتری تاریخ اهل‌بیت (ع)، جامعه‌المصطفی العالمیه، قم، ایران

چکیده

یکی از بنیادی­ترین شاخصه‌های مرجعیت علمی که به لحاظ تاریخی باورمندی به مرجعیتِ مرجع و سرآمدی او را بر دیگر مدعیان اثبات می‌کند، شاگردپروری است. این اصطلاح بدین معناست که هر مربی، معلم یا استاد با کاربست تمهیداتی برنامه‌ریزی‌شده، فراگیرانش را افرادی متخلّق، کارآمد و متخصص بار می‌آورد و آنان را برای ایفای نقش‌های متناسب علمی در جوامع انسانی آماده می‌سازد. فرایند شاگردپروری بر اساس اصول و روش‌های خاصی انجام می‌گیرد. مسئله این پژوهش چگونگی کاربستِ هوشمندانه و نظام­مند این فرایند در نظام آموزشی امام صادق (ع) است. سؤال این است که الزامات، اصول و روش‌های شاگردپروری در مکتب علمی امام صادق (ع) در حوزه آموزش و اخلاق چگونه محقق شده است؟ روش پژوهش تحلیل محتوا با رویکرد کیفی و تحلیل مضمون و روش جمع‌آوری داده‌ها، بررسی اسناد و مدارک است. واحد بررسی، گزارش‌ها و روایات تاریخی با تکیه بر روایت مشهور به «رجل شامی» است. راویان متعددی تعداد شاگردان امام را از یک تا 200 نفر تا خانه پر از جمعیت گزارش کرده‌اند. شاگردپروری نخبگانی در دستور کار امام قرار داشته و امام بر این نکته تحفظ داشته‌اند که شاگردان در همان رشته‌هایی که تخصص دارند به مناظره بپردازند. بررسی نمونة انتخابی از مناظرات علمی امام صادق (ع) نشان داد که تربیت برنامه‌ریزی‌شده شاگردان متخصص و نخبه در رشته‌های مختلف بر پایة اصول آموزشی هشتگانه و اصول اخلاقی پنج­گانه و با استفاده از روش‌های آموزشی هفتگانه و روش‌های اخلاقی سه‌گانه انجام‌گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The requirements, principles, and ethical and educational methods of discipleship from the perspective of Imam Sadiq (A.S)

نویسندگان [English]

  • mohammadreza hedayatpenah 1
  • mohammadreza peyvandi baladi 2

1 Associate Professor, Department of History,Research Institute of Islamic Sciences, Howza Research Institute and University, Qom, Iran.

2 Phd student of Ahl al-Bayt (A.S.) history, Jamiat al-Mustafa al-Alamiya, Qom, Iran.

چکیده [English]

One of the most fundamental indicators of scientific authority, which historically proves the belief in the authority of the authority and its superiority over the claimants, is discipleship. produces efficient and expert and prepares them to play appropriate scientific roles in human societies. The discipleship process is carried out based on the principles and methods of characteristics. This research is the intelligent and systematic application of this process in the educational system of Imam Sadiq (AS). The question is, "how have the requirements, principles, and methods of discipleship been realized in the scientific school of Imam Sadiq (a.s.) in the field of education and ethics". The research method is content analysis with a qualitative approach and theme analysis, and the data collection method is document review. The unit of investigation is historical reports and narrations based on the narration known as "man of Shami".
Several narrators have reported the number of Imam's students from one to 200 people to a house full of people. Cultivating elite disciples was on the Imam's agenda, and the Imam reserved the point that the students debate in the same fields they specialize in. Examining a selected sample of The scientific debates of Imam Sadiq (a.s.) showed that the planned training of expert and elite students in various fields was based on the eight educational principles and the five ethical principles and by using the seven educational methods and the three ethical methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Imam Sadiq"
  • "Discipleship"
  • "Educational principles"
  • " ethical principles"
  • "moral methods "
  • " man of Shami's "
قرآن­ مجید.
نهج‌البلاغه.
ابن­ حبان، محمد بُستی (1395 ق). الثقات، حیدرآباد دکن، دائرة‌المعارف العثمانیه.
ابن سعد، محمد بن سعد (1411). الطبقات­ الکبری، بیروت، دارالکتب العلمیة.
ابن شعبه حـرانی، ابـومحمد (1404). تحف العقول، قم، جامعه مدرسین.
ابن ‌شهرآشوب مازندرانی، محمد (1379). مـناقب آل ابـی‌طالب، قم‌، مؤسسه‌ انتشارات علامه.
ابن ‌ابی‌الحدید معتزلی، عبدالحمید (1404). شـرح نـهج‌البلاغه، قم، نجفی.
ابن‌ کثیر، اسماعیل بن عمر (۱۴۲۳). جامع­المسانید والسنن الهادی لأقوم سنن، بیروت، دارالفکر.
ابن مسکویه، احمدبن­محمد (بی­تا). تهذیب الاخلاق و طهارة الاعراق، طلیعه‌النور.
ابن‌ ندیم، محمد بن اسحق (بی‌تا). کتاب الفهرست بیروت، دارالمعرفه.
ابوزهره، محمد (2008 م). الامام الصادق (ع) آرائه و فقهه، بیروت، دارالفکر العربى للطباعة والنشر.
احسائی، ابن‌ابی‌جمهور (1405). عوالی اللئالی، قـم، سـیدالشهداء.
اربلی، عـلی­بـن‌­عـیسی‌(1381). کشف‌ الغمه فی­معرفه­الائمه، تصحیح سـیدهاشم رسولی محلاتی، تبریز، بنی‌هاشم.
امین عاملی، محسن (1403). اعیان الشیعه، بیروت، دارالتعارف.
ایمان، محمدتقی و نوشادی، محمودرضا (پاییز و زمستان 1390). «تحلیل محتوای کیفی»، فصلنامه عیار پژوهش در علوم انسانی، ش 6، ص 15-44.
البرزی تاقانکی، رضا، هاشمی، مریم (بهمن 1395). «نقش ارزیابی آموزشی دانش­آموزان در یادگیری»، پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، تهران
برقى، احمد بن محمد بن خالد (1371). المحاسن‌، قم، دار الکتب الإسلامیه.
بلاذری، احـمد بـن یحیی (1417). انساب الاشراف، بیروت، دارالفـکر.
پاکتچی، احمد (1391). مبانی و روش اندیشه علمی امام­صادق (ع)، اصول و روش­های حاکم بر مناظرات امام­صادق (ع)، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)
پیوندی، محمدرضا (1400). تحلیل تاریخی مرجعیت علمی امام صادق (ع) در تفسیر و فقه، رساله دکتری، جامعه‌المصطفی العالمیه.
عباس جعفری، قیصر و طاووسی مسرور، سعید (1400). روش­های آموزشی صادقین (علیهم­السلام)، تهران، دانشگاه بین­المللی اهل­بیت (ع).
 
جعفریان، رسول (1381). حیات فکری و سیاسی امامان شیعه، قم، انتشارات انصاریان، چاپ ششم.
چراغیان­راد، مصطفی (زمستان 1398). «بررسی نقش ائمه شیعه تا امام رضا (ع) در گسترش و پیشرفت فرهنگ و تمدن اسلامی»، نشریه علم و تمدن در اسلام، ش 2.
حر العاملی، محمد بن الحسن (1414). وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل‌البیت لاحیاء التراث‌.
حسینى نوذرى، سید علی‌اصغر؛ (آبان 1390). «تأثیر کارگاه‌های آموزشى بر میزان توانمندى معلمان با استفاده از روش آزمایش پس‏ رویدادى»، مجله معرفت، ش 67.
حلاجی مفرد، سعید (1394). مرجعیت علمی امام سجاد (ع) در بین اهل سنت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه معارف اسلامی.
حیدر، اسد (1392). الامام الصادق (ع)‌ و ‌‌المذاهب‌ الاربعه، بـیروت، دارالکـتاب العربی.
خویی، سیدابوالقاسم، (1409). معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه قم: دفتر آیه­الله العظمی الخوئی.
داوری، احد وسبحانی یامچی، محمد (1394). «چرایی و مبانی شاگردپروری در سیره علمی و عملی امام صادق (ع)»، همایش اهل‌البیت علیهم‌السلام و تولید علم دانشگاه شیراز.
دهخدا، علی اکبر، (1377) لغت‌نامه، تهران، دانشگاه تهران.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1362). معجم مفردات الفاظ القرآن، تحقیق غلامرضا خسروی، تهران، کتابفروشی مرتضوی.
راونـدی، قطب‌الدین (1409). الخرائج و الجـرائح، قـم، مؤسسه‌الامام المهدی.
شبسترى، عبدالحسین (1418). الفائق فی رواة و أصحاب الإمام الصادق (ع)،‏ قم، جامعه مدرسین.
شریعتی­سبزواری، محمدباقر (1389). مناظره و تبلیغ، فن مناظره، مجادله، مغالطه و خطابه، بنیاد فرهنگی مهدی موعود.
صدوق، محمد بن علی بـن بابویه (1376). أمالی، محمد باقر ترجمه کمره‌اى، تهران، کتابچی.
صدوق‌، مـحمد‌ بـن عـلی بـن بابویه (2009). التوحید، بیروت، دار مکتبه الهلال.
صدوق، مـحمد‌ بـن عـلی بـن بابویه (1361). معانی الأخبار، قم، جامعه مدرسین.
صفار، محمدبن الحسن (1362). بصائر الدرجات الکبری فی فضائل آل محمد (ع)، طهران، منشورات الاعلمی.
طبرسی، احمد بن ابی‌طالب (1403). احتجاج، مـشهد، نشر مرتضی.
طبرسی، فضل بن حسن (1376). إعلام الوری بأعلام الهدی، قم، موسسه آل البیت لإحیاء التراث.
طوسی، محمد بن حسن (1414). رجال، نجف، مکتبه‌المرتضویه.
طوسی، محمد بن حسن (۱۴۱۷). الفهرست، تحقیق: جواد قیومی، قم، مؤسسة نشر الفقاهة.
عابدی، لطفعلی (دی 1379). «اصول تربیت در اسلام با تکیه بر قرآن کریم»، فصلنامه مصباح، ش 36.
عابدینی، محمدرضا، قاسمی، حسین (1399). شاگردپروری: تربیت شاگردان در سیره تربیتی اهل­بیت (ع)، قم، دفتر نشر معارف.
عباس­زاده روح‌الله (1399). فن مناظره در فضای سایبر، قم، زمزم هدایت.
عطاردی، سید عزیزالله (1384). مسند الإمام الصادق أبى عبدالله جعفر بن محمد، تهران، عطارد.
فیض کاشانی، محمد محسن (1406). الوافی، اصفهان، مکتبة الامام امیرالمؤمنین.
قزوینی، محمدکاظم (1414). موسوعه الامام الصادق، قم، نویسنده.
قمی، علی بن ابراهیم (1363) تفسیر القمی، دارالکتاب، قم.
کشی، محمد بن عمر ‌(1348). رجال‌، مشهد‌، انتشارات دانشگاه فردوسی.
کـلینی، مـحمد بن یعقوب (1365). الکافی، تـهران‌، دار الکتب الإسلامیة.
مجلسی، محمدباقر (1403). بحارالانوار الجامعه لدرر اخبار ائمه‌الاطهار‌، بیروت، مؤسسه الوفاء.
مفید، محمد بن محمد (1413). الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، قم، کنگره شـیخ مـفید.
مکارم شیرازی، ناصر (1354). تفسیر نمونه تهران، دارالکتب الاسلامیه.
مشایخی، شهاب­الدین، (1381). «اصول تربیت از دیدگاه اسلام»، مجله حوزه و دانشگاه، ش 32.
نادری، عاطفه و دیگران (بهار 1400). «بازشناسی مؤلفه‌های شاگردپروری در عرفان اسلامی با تأکید بر منش معلمیِ جنید بغدادی، بایزید بسطامی و نجم­الدین کبری»، فصلنامه علمی تربیت اسلامی، ش 35.
نجاشی، احمد بن علی (1374). رجال النجاشی، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
نورى، حسین بن محمد تقى (1418)‏. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل‏، قم، مؤسسة آل البیت (ع).