نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) و مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)، قم، ایران.

2 کارشناس ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده اللهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

تمدن، محصول دانش و تعالی فرهنگی است و جامعه ای که نظم اجتماعی را پذیرا شود و در یک زندگی جمعی، با بهره گیری از علم، به رشد، تعالی و کسب فضایل انسانی بیندیشد، جامعه ای متمدن خواهد بود.تصویری که امام خمینی(ره) از چنین تمدنی در اسلام عرضه کرده آن است که آن، با تولد اولین حکومت اسلامی در مدینه پیامبرصلی الله علیه و آله شکل گرفت و با نهضتی علمی و بی مانند، به محوریت قرآن و سیره پیامبرصلی الله علیه و آله به اوج شکوفایی رسید. در واقع، دین اسلام، خالق تمدنی عظیم و همه جانبه شد و ملت های گوناگون را به یکدیگر پیوند داد و این سرمایه را در کمک به علم و تمدن اسلامی هزینه کرد . از طرفی ریاضیات، یک سیستم نشانه شناسی مانند زبان است که در آن، نوعی شباهت بین معنی و خود نشانه وجود دارد،  ولی برخلاف زبان که رابط بین انسان هاست، ریاضی،زبان گفتگوی انسان و طبیعت است.همیشه تفسیر ما از طبیعت، بر ریاضی تاثیر داشته است، پس برای شناخت ریاضی باید جهان پدیداری را نیز شناخت و به دلیل آنکه طبیعت و جهان پدیداری، در نزد اقوام متفاوتند، در نتیجه،ریاضی آنها نیز متفاوت است. بنابراین اگر بخواهیم ریاضی یک تمدن را عوض کنیم، جهان پدیداری تمدن نیز، باید تغیییر کند. از این رو، هدف پژوهش فوق، مدل سازی ریاضی سه بخش اصلی (شکل گیری، شکوفایی و انحطاط) تمدن ها، با تمرکز اصلی بر تمدن اسلامی و نیز فرموله کردن عوامل موثر بر حادث شدن هر بخش می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Mathematical Modeling of Civilization Based on the Political Thoughts of Imam Khomeini (RA)

نویسندگان [English]

  • Mortaza shirody 1
  • Reza Adabi Firooz Jaei 2

1 Associate Professor, Department of Political Science, Imam Sadegh (AS) Institute of Islamic Sciences and Research Center for Islamic Civilization and Religious Studies of the Holy Prophet (PBUH), Qom, Iran.

2 M.A of Islamic History and Civilization, Faculty of Theology, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Civilization is the result of cultural knowledge and development and a society which accepts social order and looks for development and acquiring human virtues in its collective life by utilizing knowledge will be a civilized society. A picture which Imam Khomeini (RA) presents for such a civilization in Islam is one which was formed by the birth of the first Islamic government in the Medina of the holy Prophet (PBUH) and by a scientific and unique movement reached the highest level of development with the Quran and the conduct of the holy Prophet (PBUH) as its central components. In fact, Islam created a huge and comprehensive civilization and put different nations together and utilized this asset in contributing to Islamic science and civilization. On one hand, mathematics is a system of signs like language in which there is some kind of similarity between the sign and its meaning; however, unlike language which is the means of communication among humans, mathematics is the means of communication between human beings and nature. Our interpretation of nature has always influenced mathematics, so the surrounding world must be known in order to know mathematics and since the surrounding world and nature are different for different ethnic groups, as a result, their mathematics is also different. Therefore, if we wish to change the mathematics of a civilization, the surrounding world of that civilization must be changed as well. Therefore, the present research aims at presenting a mathematical model of the three main parts (formation, development and decline) of civilizations by focusing on Islamic civilization and formulizing the factors which affect the occurrence of each part.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Civilization
  • Model
  • Mathematics
  • Formation
  • Development and Decline