نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی جامعه المصطفی(ص) قم؛ موسسه آموزش عالی علوم انسانی-

چکیده

به گواهی تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی نماد تمدن جهانی از زمان پیدایش آن تا به امروز بوده است و از زمان شکل گیری آن تاکنون، هیچ تمدنی نتوانسته در برابر تمدن اصیل اسلامی قرار گیرد و فرهنگ و تمدن اسلامی را ضعیف و یا ناکارآمد جلوه دهد. این تمدن، در جهان بی نظیر بوده و هرچه زمان می­گذرد ابعاد تازه­تری از آن هویدا می گردد. ائمه معصومین(ع) به عنوان بنیان­گذاران فرهنگ و تمدن اسلامی، توانستند این تمدن فاخر را هم در حوزه فردی و هم در حوزه اجتماعی ایجاد نمایند. آنها با شناخت دقیق از ابعاد فرهنگ الهی، بر لزوم حفظ و استقلال جوامع اسلامی تأکید و بنیان­گذار فرهنگ و تمدنی گردیدند که در ایجاد، استقلال و استمرار آن، تلاش­های بی نظیری انجام دادند.آن ها از هیچ تلاش و فعالیتی در این زمینه­ برای حفظ، توسعه و گسترش تمدن اسلامی فروگذار نکردند و هرکدام از آن انسان های مقدّس، با نگرشی منطبق با شرایط و مقتضیات زمان خود، تاثیر بسیار ژرفی بر پیشبرد فرهنگ اسلامی گذاشتند.بررسی این نقش از آغاز تا امام رضا(ع) هدف نوشتار فعلی است.

کلیدواژه‌ها