مقاله پژوهشی
بازتاب های تمدن غربی در جهان اسلام و مسأله بازگشت به خویشتن
بازتاب های تمدن غربی در جهان اسلام و مسأله بازگشت به خویشتن

علی مراد زروردی کنگانی

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1398، صفحه 10-28

چکیده
  در جامعه شناسی، غرب‌گرایی یا Westernization از انواع تحول فرهنگی و اجتماعی محسوب می‌شود. این تحول فرهنگی و اجتماعی، جریانی است که در نتیجه برخورد فرهنگ غرب با دیگر فرهنگ‌ها و تحول همه‌جانبه‌ در فرهنگ و اجتماع ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی ظرفیت های تمدن سازی در جهان اسلام با تکیه بر پیاده روی اربعین
بررسی ظرفیت های تمدن سازی در جهان اسلام با تکیه بر پیاده روی اربعین

محسن پرویش

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1398، صفحه 30-47

چکیده
  پویایی تمدن اسلامی،مساله ای است که همه محققان و نویسندگان  منصف بر آن اذعان دارند، چرا که این تمدن  بهترین تمدن بشری است که همه ابعاد وجودی انسان را در برمی گیرد. یکی از مهم ترین ظرفیت های تمدنی اسلام  ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی نقش ائمه شیعه تا امام رضا( ع) در گسترش و پیشرفت فرهنگ و تمدن اسلامی
بررسی نقش ائمه شیعه تا امام رضا( ع) در گسترش و پیشرفت فرهنگ و تمدن اسلامی

مصطفی چراغیان راد

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1398، صفحه 48-67

چکیده
  به گواهی تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی نماد تمدن جهانی از زمان پیدایش آن تا به امروز بوده است و از زمان شکل گیری آن تاکنون، هیچ تمدنی نتوانسته در برابر تمدن اصیل اسلامی قرار گیرد و فرهنگ و تمدن اسلامی را ضعیف ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سیدجمال الدین اسدآبادی و زمینه های احیا و پیشرفت تمدن اسلامی
سیدجمال الدین اسدآبادی و زمینه های احیا و پیشرفت تمدن اسلامی

محمدسجاد شیرودی

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1398، صفحه 68-82

چکیده
  سیدجمال در عصری زیست که از یک سو، جوامع مسلمان از تمدن اسلامی فاصله گرفتند و از سوی دیگر، تمدن غربی با هجمه بی رحمانه پیکر نحیف شده مسلمانان را شلاق می زد.در این شرایط، سید به دنبال راهی بود که مسلمانان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
واکاوی شاخص‌های بارز سلامت رفتاری در تمدن اسلامی با رویکردی بر قرآن و حدیث
واکاوی شاخص‌های بارز سلامت رفتاری در تمدن اسلامی با رویکردی بر قرآن و حدیث

فرشته دارابی

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1398، صفحه 84-105

چکیده
  هر تمدنی با توجه به نوع جهان­بینی و مبانی که دارد؛ تیپ رفتاری خاصی را در بین افراد مدنی خویش اشاعه می‌دهد، تمدن اسلامی نیز، از این قاعده مستثنی نیست. تیپ رفتارهای حاکم بر این تمدن آسمانی در عین حالی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
هستی شناسی توحیدی قرآن و نقش آن در تمدن‌ سازی تربیت محور
هستی شناسی توحیدی قرآن و نقش آن در تمدن‌ سازی تربیت محور

بی بی حکیمه حسینی؛ حسنعلی رضی

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1398، صفحه 106-126

چکیده
  تمدن‌سازی نوین اسلامی یکی از مهم ترین گفتمان‏های نوظهور در دوران معاصر است که در پی نهضت‌های اسلامی، جنبش بیداری اسلامی و شکست و رسوایی مکاتب مادی، اذهان متفکران اسلامی را به خود جلب نموده است. با ...  بیشتر