مقاله پژوهشی
ایران و نقش فضای مجازی برای شکل دهی به جامعه اسلامی- تمدنی
ایران و نقش فضای مجازی برای شکل دهی به جامعه اسلامی- تمدنی

زهرا شیرودی

دوره 1، شماره 3 ، اردیبهشت 1399، صفحه 10-31

چکیده
  فضای مجازی،همه حیات انسانی را درنوردیده و نیز، بر جامعه اسلامی ایران سایه انداخته است از این رو، و بر پایه رهنمودهای مقام معظم رهبری، جامعه اسلامی به مثابه یکی از چند مرحله تحقق تمدن نوین اسلامی، برخی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تأملی در کارکرد توحید عبادی و نسبت آن با ایجاد رفاه اقتصادی در گستره تمدن نوین اسلامی
تأملی در کارکرد توحید عبادی و نسبت آن با ایجاد رفاه اقتصادی در گستره تمدن نوین اسلامی

محمد پورعباس

دوره 1، شماره 3 ، اردیبهشت 1399، صفحه 32-53

چکیده
  چکیده نظریه‌پردازی و ارائه راه‌کار مناسب در باب ایجاد رفاه اقتصادی در گستره تمدن نوین اسلامی، یکی از مسائلی است که تمدن‌سازان و تمدن‌پژوهان مسلمان، نمی‌توانند نسبت به آن بی‌توجه باشند. در این میان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تبیین زمینه‌‌‌ ها و مؤلفه ‌های ارتقاء تمدن‌اسلامی
تبیین زمینه‌‌‌ ها و مؤلفه ‌های ارتقاء تمدن‌اسلامی

اعظم رحیمی جابری

دوره 1، شماره 3 ، اردیبهشت 1399، صفحه 54-73

چکیده
  تمدن اسلامی یکی از تأثیرگذارترین تمدن های جهانی است که در گسترۀ جغرافیایی وسیع و با استفاده از فرهنگ تلفیقی و تکمیلی، توانست میان اصول و مبانی آموزه های خود با اندیشه های سایر اقوام و ملل، ارتباط و سازش ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جایگاه دیپلماسی عمومی در تحقق تمدن نوین اسلامی از منظر آیت الله خامنه ای
جایگاه دیپلماسی عمومی در تحقق تمدن نوین اسلامی از منظر آیت الله خامنه ای

حسن نعیم آبادی؛ محسن پالیزپیشه

دوره 1، شماره 3 ، اردیبهشت 1399، صفحه 74-93

چکیده
  با پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری گفتمان اسلام گرایی در مقابل گفتمان های سوسیالیستی و لیبرالیستی و تقابل انقلاب اسلامی با این دو و سرانجام، حذف بلوک شرق از مقابل بلوک غرب در نظام بین الملل، تفکر و ایدئولوژی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کارکرد های تقریب مذاهب در تحقق تمدن نوین اسلامی
کارکرد های تقریب مذاهب در تحقق تمدن نوین اسلامی

محمد دهقانی

دوره 1، شماره 3 ، اردیبهشت 1399، صفحه 94-111

چکیده
  تمدن سازی اسلامی یکی از مهمترین کارکردهای اسلام در راستای تکامل جوامع انسانی است اما بعد از رحلت پیامبر اسلام(ص) مسلمانان به گروه­ها و دسته­های مختلفی تقسیم شدند و اختلاف بین این گروه­ها فرصت­های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
معنا و راه کسب سعادت و شقاوت دو جهان از دیدگاه شیخ اشراق و ابن سینا
معنا و راه کسب سعادت و شقاوت دو جهان از دیدگاه شیخ اشراق و ابن سینا

طاهره محسنی؛ خدیجه احمدی بیغش

دوره 1، شماره 3 ، اردیبهشت 1399، صفحه 112-127

چکیده
  چکیده سعادت و شقاوت به مثابه پیشرفت و پسرفت از جمله مقولاتی است که در ادوار تاریخی مختلف، میان دانشمندان، و حتی در عرف عوام، مورد بحث بوده است. زندگی جاودانه پس از مرگ، موجب شده که انسان تمام تلاش خود را ...  بیشتر