مقاله پژوهشی
بررسی وضعیت تکاملی علم ریاضی در عصر ایلخانان
بررسی وضعیت تکاملی علم ریاضی در عصر ایلخانان

زیبا خیراله پور؛ محمدرضا شهیدی پاک؛ محمد دشتی

دوره 4، شماره 13 ، آذر 1401، صفحه 10-26

چکیده
  بخش مهمی از زایش و پویش علوم ریاضی کلاسیک، مدیون ایرانیان در فرایند تمدن اسلامی است که در پی اجرای سیاست و درایت دولت‌ها و دانشمندان عصر بویهی، سلاجقه و ایلخانی به دست آمد، بنابراین می­توان گفت: از ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
حکومت و تمدن در اندیشه سیاسی آیت الله شیخ فضل الله نوری
حکومت و تمدن در اندیشه سیاسی آیت الله شیخ فضل الله نوری

سید حسین خادمیان نوش آبادی

دوره 4، شماره 13 ، آذر 1401، صفحه 27-43

چکیده
  حکومت از مباحث مهم و تمدن به مثابه وضع مطلوب، دارای جایگاه ویژه در اندیشه سیاسی همه دور­ه ­های گذشته ایران و جهان است. در نهضت مشروطه نیز، به دلایل متعدد از جمله تأثیرپذیری ایرانیان از افکار سیاسی ...  بیشتر
مقاله ترویجی
قالب‌ها و نمادهای شیعی در هنر خوش‌نویسی با تأکید بر عصر صفویه
قالب‌ها و نمادهای شیعی در هنر خوش‌نویسی با تأکید بر عصر صفویه

قاسم خانجانی

دوره 4، شماره 13 ، آذر 1401، صفحه 44-62

چکیده
  دربارۀ هنر خوش­نویسی به­ طور عام و در مورد خوش­نویسی در عصر صفویه به­ طور خاص، نوشته­هایی سامان یافته­اند، اما دربارۀ ارتباط خوش­نویسی با تشیع و اهل بیت (ع)، به ­ویژه در عصر صفویه کمتر سخن ...  بیشتر
مقاله ترویجی
درآمدی انتقادی به طرح تمدنی حسن حنفی
درآمدی انتقادی به طرح تمدنی حسن حنفی

سید رضا مهدی نژاد

دوره 4، شماره 13 ، آذر 1401، صفحه 63-83

چکیده
  حسن حنفی، از جمله اندیشمندانی است که مسئلۀ انحطاط و برون رفت از آن، دغدغۀ ذهنی وی بوده و دارای طرح تمدنی مشخصی در این زمینه بود. در این نوشتار تلاش شده است با روش توصیفی، تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تأملی بر مفهوم عقل در تمدن اسلامی با تاکید بر دیدگاه محمد بن زکریای رازی (313-251 هـ.ق)
تأملی بر مفهوم عقل در تمدن اسلامی با تاکید بر دیدگاه محمد بن زکریای رازی (313-251 هـ.ق)

منصور طرفداری

دوره 4، شماره 13 ، آذر 1401، صفحه 84-99

چکیده
  عقل و خرد به عنوان بزرگ‌ترین موهبت الهی، به صورت کلّی بر همه­ی فعالیت‌های حیاتی انسان چون فهمیدن، دانستن و همچنین داوری‌های اخلاقی نظارت دارد. همچنین از جمله عواملی است که نه تنها انسان را قادر به ...  بیشتر
مقاله ترویجی
نقش آیسسکو در فعالیت ها و راهبردهای فرهنگی-تمدنی سازمان همکاری اسلامی
نقش آیسسکو در فعالیت ها و راهبردهای فرهنگی-تمدنی سازمان همکاری اسلامی

سیدشجاع حسین حسینی؛ مرتضی شیرودی

دوره 4، شماره 13 ، آذر 1401، صفحه 100-120

چکیده
  سازمان کنفرانس اسلامی (تأسیس 1969 م/1348 ش) که در سال 2011 م/ 1390 ش به سازمان همکاری اسلامی تغییر نام داد، بیش از آن که در عرصه فرهنگی-تمدنی به فعالیت بپردازد، به یک سازمان سیاسی تبدیل شد اما با عنایت به ماهیت و ...  بیشتر